Home

EBTS Belgium is de Belgische afdeling van de ‘European Boxwood and Topiary Society’ (www.ebts.org), gesticht te Dorney Court, Berkshire, Engeland, op 28 september 1996 door Gravin Véronique Goblet d’Alviella en Mark Braimbridge.

EBTS heeft ook afdelingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. EBTS heeft goede contacten met ‘The American Boxwood Society (ABS) (www.boxwoodsociety.org).
EBTS Belgium richt zich tot alle tuinliefhebbers en vooral zij die met buxus en snoeivormen structuur geven aan hun tuin. De vereniging wil de kennis, het gebruik en de cultuur van deze plant promoten. Zij doet dit door tuinen te bezoeken waar buxus optimaal benut wordt en door het uitgeven van een gespecialiseerd tijdschrift.
EBTS Belgium geeft ook praktische informatie over de kweek, het onderhoud en het voorkomen van ziekten.

De jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt 50 €.
U kunt uw lidmaatschap aanvragen door op de knop ‘Contact’ te drukken.

Comité:
Karel Goossens, voorzitter
Véronique Goblet d’Alviella, Stéphane Vranckx, Christian Donck, Jackie Thiron, Jacques Van Severen, Jeannette Storme-Favart

EBTS Europa

EBTS Europe

Doelstellingen                                                                                                                                                          Het stimuleren, verbeteren en uitbreiden van de teelt van buxus. De kennis en de kweek en het vak van vormsnoei (topiary), in al zijn vormen te verspreiden, door middel van publicaties, promoties, tentoonstellingen, wetenschappelijk onderzoek, Europese samenwerking en uitwisseling, conferenties en bezoeken, vergaderingen en andere geschikte activiteiten.

Visie                                                                                                                                                                                   De Europese Buxus en Topiary organisatie (EBTS) streeft de bevordering, de waardering, de teelt en de kennis van buxus en topiary na.  Dit wordt verder uitgebreid met zowel historisch als wetenschappelijk onderzoek over het onderwerp.

Organisatie                                                                                                                                                                Alhoewel de organisatie werd opgericht in het Verenigd Koninkrijk in 1996,  werd ze in 2008 te Brussel geregistreerd als een officieel erkende Europese organisatie met EBTS Europa als een “Internationale Vereniging zonder winstgevend doel’.” Enthousiaste leden in het Verenigd Koningrijk, Frankrijk, België, Nederland en Duitsland zijn zeer actief. Ieder jaar organiseren zij een volledig programma van evenementen en andere activiteiten. Nieuwe relaties in Italië, Portugal en Spanje worden momenteel ontwikkeld en andere contacten zijn gestart o.a. met Zuid-Afrika, Australië en Japan.

Elk land is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de eigen organisatie, in het algemene kader van onze visie en doelstellingen. Als non profit organisatie betalen de leden een jaarlijkse vergoeding aan de organisaties van hun eigen land als bijdrage in de werkingskosten. Een langdurige en zeer sterke relatie met de Amerikaanse Buxus Vereniging (ABS) bestaat al vele jaren en wordt sterk gewaardeerd.

Verdere relaties in Italië, Portugal en Spanje zijn recent opgestart. Er worden contacten gezocht over heel de wereld waaronder o.a.  Zuid-Afrika, Australië en Japan. Elk land is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de eigen organisatie, dit in het algemene kader van onze visie en doelstellingen. Omdat EBTS Europe een non profit organisatie is, betalen leden een jaarlijkse bijdrage aan de organisatie van hun eigen land als bijdrage in de werkingskosten van de exploitatie van de verschillende elementen van EBTS. Een langdurige en zeer sterke relatie met de Amerikaanse Buxus Vereniging (ABS) bestaat al vele jaren en wordt sterk gewaardeerd.

Onze leden bestaan uit tuinhistorici, schrijvers, tuinontwerpers, wetenschappers, boomkwekers, grote tuin eigenaren en professionals, alsook de vele amateurtuiniers die de ruggengraat van EBTS vormen.

Topiarius, ons jaarlijks stijlvol magazine, wordt gratis onder de leden verspreid. Het bevat veel artikels, niet alleen van technische en historische aard, maar ook allerhande wetenswaardigheden en foto’s.

Links                                                                                                                                                         

Verenigd Koninkrijk & Verenigde Staten
Nederland
Frankrijk
Duitsland

Over ons

EBTS België organiseert voor zijn leden vier activiteiten per jaar, waaronder een algemene ledenvergadering in april.

Deze activiteiten geven aan alle leden, zowel Nederlandstalige als Franstalige, of gelijk welke andere taal, de mogelijkheid elkaar te ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen. In een gemoedelijke en kameraadschappelijke sfeer kunnen we onze ervaringen en kennis uitwisselen.

De nationale secretariaten verzamelen en informeren zich onderling over alle manifestaties die van nut zijn voor de leden. Die worden aan hen medegedeeld.

Blog

ZONDAG 27 MAART 2022

Tuinbezoek aan parken en kastelen regio Tongeren

De eerste uitstap op zondag 27 maart 2022 brengt ons naar de parken en kastelen in de regio van Tongeren.
Hierbij het programma :


10.00 h: Kasteel van Voort
Lionel en Martine le Hardÿ de Beaulieu
Adres : Kasteel van Voort, Romeinse Kassei 4 3840 Looz
Het kasteel is altijd van de familie geweest. Er is een mooi park in Engelse stijl. Net alsof Capability Brown hier is langs geweest. De tuinen dicht bij het huis zijn formeel en worden afgewerkt met een doolhof in taxus. Alles is ontworpen door de eigenaar zelf.
Hun inspanningen werden in 2013 beloond met de INBEV-Baillet-Latour prijs uitgereikt door de Vlaamse Gemeenschap.

11.45 h Vertrek naar Hex

12.00 h: Kasteel van Hex – ( Hex is 9 Km van Voort +/- 10 minuten)
Graaf et Gravin Ghislain d’Ursel
Adres: Kasteel van Hex – Hoogstraat 3870 Heers
Hex was de verblijfplaats van de Prins bisschop de Velbruck ( XVIII e). Het is een classicistisch kasteel omringd met een Franse tuin en een Engelse tuin ( een van de eerste op het continent)
Hex is ook beroemd voor zijn prachtige moestuin.
Ieder jaar is er in de lente en de herfst een plantenfeest.
De lunch is voorzien in het kasteel en nadien worden we rondgeleid in de tuinen.


16.30 h: Printhagen
De heer en mevrouw Frank Tans
Adres : Printhagendreef 4, 3720 Kortessem (op 16 km van Heers +/- 20 minuten)
Printhagen was een heerlijkheid ( XIII e). De grootte van de gebouwen, volledig gerenoveerd door de huidige eigenaars, herinneren aan die tijd. Er is een imposante toren met een majestueus dak. Er werden grote inspanningen gedaan om het gebouw te integreren in het landschap door de aanplant van heggen en bomen.

17.00 u : facultatief bezoek aan de kapel van Looz,

Adres: Grootloobaan 5, 3840 Borgloon (10 min van Printhagen)
Parkeren langs de Grootloobaan ter hoogte van n° 5.
Mystiek en verwarrend, de kapel van Looz loont de moeite. Ze is de replica van de kerk van Borgloon.
Er was 30 ton staal nodig om dit project te realiseren. Dit neerpoten in het midden van het landschap is zoals een luchtspiegeling die verschijnt en verdwijnt volgens de bewegingen van de toeschouwer en het licht van dat moment.

18.00 u. : einde bezoek

De prijs voor deze dag bedraagt 80 euro per persoon te storten op rekening van Karel Goossens/EBTS
IBAN : BE 71 7350 4354 1769
BIC : KREDBEBB
Uiterste datum van inschrijving is 18 maart en de betaling geldt als inschrijving.

Hopend u talrijk te mogen ontmoeten.
Hartelijke groet,
Karel Goossens
Voorzitter