Home

EBTS Belgium is de Belgische afdeling van de ‘European Boxwood and Topiary Society’ (www.ebts.org), gesticht te Dorney Court, Berkshire, Engeland, op 28 september 1996 door Gravin Véronique Goblet d’Alviella en Mark Braimbridge.

EBTS heeft ook afdelingen in Frankrijk, Nederland en Duitsland. EBTS heeft goede contacten met ‘The American Boxwood Society (ABS) (www.boxwoodsociety.org).
EBTS Belgium richt zich tot alle tuinliefhebbers en vooral zij die met buxus en snoeivormen structuur geven aan hun tuin. De vereniging wil de kennis, het gebruik en de cultuur van deze plant promoten. Zij doet dit door tuinen te bezoeken waar buxus optimaal benut wordt en door het uitgeven van een gespecialiseerd tijdschrift.
EBTS Belgium geeft ook praktische informatie over de kweek, het onderhoud en het voorkomen van ziekten.

De jaarlijkse ledenbijdrage bedraagt 50 €.
U kunt uw lidmaatschap aanvragen door op de knop ‘Contact’ te drukken.

Comité:
Karel Goossens, voorzitter
Véronique Goblet d’Alviella, Stéphane Vranckx, Christian Donck, Jackie Thiron, Jacques Van Severen, Jeannette Storme-Favart

EBTS Europa

EBTS Europe

Doelstellingen                                                                                                                                                          Het stimuleren, verbeteren en uitbreiden van de teelt van buxus. De kennis en de kweek en het vak van vormsnoei (topiary), in al zijn vormen te verspreiden, door middel van publicaties, promoties, tentoonstellingen, wetenschappelijk onderzoek, Europese samenwerking en uitwisseling, conferenties en bezoeken, vergaderingen en andere geschikte activiteiten.

Visie                                                                                                                                                                                   De Europese Buxus en Topiary organisatie (EBTS) streeft de bevordering, de waardering, de teelt en de kennis van buxus en topiary na.  Dit wordt verder uitgebreid met zowel historisch als wetenschappelijk onderzoek over het onderwerp.

Organisatie                                                                                                                                                                Alhoewel de organisatie werd opgericht in het Verenigd Koninkrijk in 1996,  werd ze in 2008 te Brussel geregistreerd als een officieel erkende Europese organisatie met EBTS Europa als een “Internationale Vereniging zonder winstgevend doel’.” Enthousiaste leden in het Verenigd Koningrijk, Frankrijk, België, Nederland en Duitsland zijn zeer actief. Ieder jaar organiseren zij een volledig programma van evenementen en andere activiteiten. Nieuwe relaties in Italië, Portugal en Spanje worden momenteel ontwikkeld en andere contacten zijn gestart o.a. met Zuid-Afrika, Australië en Japan.

Elk land is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de eigen organisatie, in het algemene kader van onze visie en doelstellingen. Als non profit organisatie betalen de leden een jaarlijkse vergoeding aan de organisaties van hun eigen land als bijdrage in de werkingskosten. Een langdurige en zeer sterke relatie met de Amerikaanse Buxus Vereniging (ABS) bestaat al vele jaren en wordt sterk gewaardeerd.

Verdere relaties in Italië, Portugal en Spanje zijn recent opgestart. Er worden contacten gezocht over heel de wereld waaronder o.a.  Zuid-Afrika, Australië en Japan. Elk land is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de eigen organisatie, dit in het algemene kader van onze visie en doelstellingen. Omdat EBTS Europe een non profit organisatie is, betalen leden een jaarlijkse bijdrage aan de organisatie van hun eigen land als bijdrage in de werkingskosten van de exploitatie van de verschillende elementen van EBTS. Een langdurige en zeer sterke relatie met de Amerikaanse Buxus Vereniging (ABS) bestaat al vele jaren en wordt sterk gewaardeerd.

Onze leden bestaan uit tuinhistorici, schrijvers, tuinontwerpers, wetenschappers, boomkwekers, grote tuin eigenaren en professionals, alsook de vele amateurtuiniers die de ruggengraat van EBTS vormen.

Topiarius, ons jaarlijks stijlvol magazine, wordt gratis onder de leden verspreid. Het bevat veel artikels, niet alleen van technische en historische aard, maar ook allerhande wetenswaardigheden en foto’s.

Over ons

EBTS België organiseert voor zijn leden vier activiteiten per jaar, waaronder een algemene ledenvergadering in april.

Deze activiteiten geven aan alle leden, zowel Nederlandstalige als Franstalige, of gelijk welke andere taal, de mogelijkheid elkaar te ontmoeten om kennis en ervaring uit te wisselen. In een gemoedelijke en kameraadschappelijke sfeer kunnen we onze ervaringen en kennis uitwisselen.

De nationale secretariaten verzamelen en informeren zich onderling over alle manifestaties die van nut zijn voor de leden. Die worden aan hen medegedeeld.