Onderhoud en ziektes

SOSBUXUSMOT – Nieuwsflits
Wachten op de motten Om je op de hoogte te houden van mogelijke acties tegen
de buxusmot, observeert het team van SOSbuxusmot het hele jaar door buxusmot
populaties op 2 locaties: in Brugge en in Destelbergen. Onze waarnemers speuren
elke week de buxusstruiken grondig af. Ze zijn erop getraind om rupsen (zelfs de allerkleinste) en poppen te spotten. Gedurende 10 minuten tellen ze het aantal waargenomen rupsen of poppen. Op die manier kunnen we de resultaten tussen de proef
locaties vergelijken.  Dit jaar zijn de waarnemingen gestart in april. Tot nu toe heeft
ons team enkel rupsen waargenomen. Bij de eerste vaststellingen ontwaakten de rupsen uit hun winterslaap. Beetje bij beetje groeiden de rupsen en nam de vraatschade
aan de buxusstruiken toe. Sinds deze week zien ze de rupsenactiviteit afnemen.  Dat wijst erop dat de rupsen zich klaarmaken om te veranderen in een pop, het volgende
stadium in hun levenscyclus. Daaruit leiden we af dat over enkele weken de eerste generatie motten van het jaar mag verwacht worden.  Wat kun je nu doen? Als in jouw
tuin de rupsen nog actief zijn, is dit de laatste kans voor een eerste behandeling. Stel
je weinig activiteit vast, dan wacht je de volgende weken gewoon af. Het is zinloos de rupsen te bestrijden die op het punt staan te verpoppen, ze zijn moeilijk te zien en
zitten veilig opgeborgen. We houden je op de hoogte zodra de motten uitkomen.


ILVO


    Uitschrijven

enzovoort